Inovace a udržitelnost

Pro Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati jsme navrhli a vyrobili zcela unikátní tenisky. Jedná se o mladou a moderní součást Univerzity Tomáše Bati. Její výuka zahrnuje obory jako Polymerní materiály a technologie, Ochrana životního prostředí, Materiálové inženýrství. A právě zde se odehrála tato inspirativní spolupráce.

Tyto tenisky Jsou to inteligentní, funkční a odpovědně navržené produkty, které vznikly ze zbytkových materiálů a byly vyrobeny na strojích z první poloviny minulého století, které kdysi patřily firmě Baťa.

Tato spolupráce má několik klíčových cílů:

  1. Udržitelnost: Kave ukazuje, že je možné vyrábět produkty udržitelným způsobem. Boty jsou vyrobeny z odpadových materiálů, což je důležité pro ochranu životního prostředí.
  2. Spojení výzkumu a praxe: Spolupráce s Fakultou technologickou umožňuje propojení vědeckého výzkumu s praktickým využitím. Mladí vědci spolupracují s technology, což přináší nové nápady a inovace.
  3. Podpora mladých designérů: Kave podporuje nadějné designéry a designérky. Tato spolupráce nabízí příležitost pracovat na projektech zaměřených na design a konstrukci obuvi.

Tato spolupráce je krokem směrem k budoucnosti obuvnického průmyslu. Kave a Fakulta technologická společně přispívají k inovacím a udržitelnosti.